بام سبز با پوشش گیاهی گسترده | Extensive Green Roof

بام سبز برای بام های وسیع و گسترده

 در این نوع بام های سبز بدلیل نوع کاربری، برخلاف بام های سبز متنوع معمولا از گیاهان پوششی (Land Cover) که نیاز کمتری به نگهداری دارند استفاده می شود.

در بام سبز با پوشش گیاهی گسترده بیشتر بر بارشـهای سالیانه تکیه می گردد و لیکن با استفاده از سیـستم آبرسـانی مناسب می توان همواره به پوشش گیاهی متنوع و شاداب تری دست پیدا کرددر این ساختار معمولاً از گیاهانی که خودرو و خود تکثیر می باشند استفاده می گردد. وزن سبک این ساختار و همچنین ضخامت کم آن از مزایای ویژه بام های سبز گسـترده جهت پوشش سقف های وسیع و صنعتی و تبدیل آن به فضـای مفرح و چـشم نواز خواهد بودهمزمان با اهدافی چون محافظت دائمی از لایه های ایزولاسیون، بام ها عایق حرارتی و صوتی گشته و صرفه جویی بسـزایی در مصرف انرژی بدست خواهد آمد.