بام سبز با پوشش گیاهی متنوع | Intensive Green Roof

 

باغ بام (Roof Garden)  با امکان احداث المان های گوناگون معماری

در این نوع بام سبز امکان داشتن منظری با پوشش گیاهی متنوع شامل انواع درختان و درختچه به همراه المانهای گوناگون معاری میسر می باشد.

در این نوع ساختار امکان  احداث المانهایی همچون آب نما، برکه، انواع مسیرهای دسترسی، مبلمان، آلاچیق، پرگولا و ... می باشد که در نظرگیری جزئیات اجرایی صحیح جهت محافظت از ایزولاسیون و همچنین مدیریت و زهکش مناسب آب بسیار حائز اهمیت می باشد. از اینرو عدم محدودیت در طراحی معماری منظر برروی پشت بام، تراس و پارکینگ های زیرزمینی و کاربری های گوناگون از قابلیت های ویژه در این نوع ساختار بام سبز می باشد.