ساختمان اداری ناهید - عباس آباد

نوع ساختار بام سبز:

Semi Intensive Green Roof ZinCo Stabilodrain SD30

طراحی معماری منظر: خانم ساناز قائم مقامی

کارفرما: شرکت سازه صدر