پل طبیعت - اراضی عباس آباد

اصلاح و بازسازی فضای سبز بر روی پل.

ارائه کلیه جزئیات فنی و اجرایی کف سازی چوبی Deck Flooring

نوع ساختار بام سبز:

Esmi Intensive Green Roof Stabilodrain SD30

Semi Intensive Green Roof Floradrain FD40